Ceļu granīta apmale 100x22x15 cm Ceļu granīta apmale 100x22x15 cm pazemināta

Granīta apmale

Ceļu granīta apmale 100x22x15 cm (pazemināta)

LVS EN 1343:2013 – Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes.

Pazeminātu granīta apmale 1000x220x150 mm vai arī 1000x150x220 mm uzstāda nobrauktuvēs, pirms gājēju pārejām, iebrauktuvēs. No sāniem uzstāda slīpu apmale 100×30/22×15 cm un 100×22/30×15 cm. Viena gara mala zāģēta 2×2 cm (20×20 mm).

 

Bildes

Granīta apmale 22 cm
Granīta apmale augstums 22 cm (220 mm)
Granīta apmale 15 cm
Granīta apmales biezums 15 cm (150 mm)
granīta apmales 100 cm
Granīta apmales 100 cm (1000 mm)

Fizikālās un mehāniskās īpašības

Indikatīvie laboratorijas testu rezultāti:

Testējamie parametri Testēšanas metodes Testēšanas rezultāti
Novērojamais blīvums EN 1936:2006 2640 kg/m3
Atvērtā porainība EN 1936:2006 0,88%
Ūdens uzsūcamība EN 13755:2008 0,28%
Lieces izturība dabiskos apstākļos EN 12372:2006 15,0 MPa
Lieces izturības pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem EN 12371:2010 14,3 MPa
EN 12372:2006
Berzēšanas noturība (zāģēts) EN 14157:2004 A metode 20,8 mm
Slīdes izturība (zāģēts) CEN/TS 16165:2012 SRV „sauss”: 75
C pielikums SRV „mitrs”: 66
EN 14231:2003
Spiedes izturība dabiskos apstākļos EN 1926:2006 184 MPa
Spiedes izturība pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem EN 12371:2010 182 MPa
EN 1926:2006
Graujošā slodze EN 13364:2001 1745N
Petrogrāfiskais apraksts EN 12407:2007 Porfirītisks monconītu granīts

Pieejama akmens atbilstības deklarācija (ekspluatācijas īpašību deklarācija) (DoP).

Šīs informācijas pamatā ir mūsu pašreizējās zināšanas par laboratorijas testiem un citiem informācijas avotiem. Tomēr tas nesniedz garantiju kādai konkrētai akmens partijai, un ar to netiek noteikts juridisks spēks.